Streetball w Darłowie

Streetball w Darłowie

W dniu 07.12.2023 r. Pan Waldemar Śmigielski, Prezes Miejskiego Klubu Sportowego „DARŁOVIA” Darłowo, podpisał umowę o dofinansowanie dotyczącą wsparcia finansowego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Streetball w Darłowie - przystosowanie osiedlowego boiska do możliwości uprawiania koszykówki ulicznej”. Umowa została podpisana z przedstawicielami Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w osobach Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj .

Przypomnijmy, że w miesiącu październiku 2023 Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „DARŁOVIA” Darłowo (Waldemar Śmigielski oraz Jerzy Maciąg), złożył wniosek o dofinasowanie operacji pn. „Streetball w Darłowie - przystosowanie osiedlowego boiska do możliwości uprawiania koszykówki ulicznej” do Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Zgodnie z tytułem wniosek obejmował dofinasowanie działań służących dostosowaniu istniejącego boiska sportowego przy ulicy Księżnej Anny (działka numer 274/1 obręb 13 Miasta Darłowo) do nowej funkcji tzn. bezpiecznego boiska do uprawiania tzw. „ streetballu”.

W szczegółach zamierzenie polegało będzie na:

1. Montażu na powierzchni istniejącego boiska, nowej nawierzchni panelowej, elastycznej z polipropylenu. Nawierzchnia o powierzchni 312,00 m2 montowana z gotowych elementów - modułów, przystosowanych do montażu na boiskach zewnętrznych.

2. Malowanie linii boisk do koszykówki 3x3.

3. Zakup i montaż 3 zestawów do koszykówki.

Szacowany koszt realizacji całego przedsięwzięcia to (zgodnie z wnioskiem i podpisaną umową dofinansowanie ) to 112 377,72 zł brutto, a wartość dofinasowania (ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i budżetu Państwa) to 78 250,00 zł (69,64% całkowitej wartości inwestycji).

Wniosek został pozytywnie oceniony zarówno przez członków Rady Oceniającej w ramach Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, jak i oceniających projekt pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel : Rozwój ogólnodostępnej, publicznej, infrastruktury rekreacyjnej, skierowanej do turystów oraz mieszkańców, poprzez dostosowanie starego boiska sportowego do nowej funkcji.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, działanie pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości