Klub 100

Witamy na stronie Klubu Stu, który zrzesza sympatyków MKS Darłovii Darłowo, wspomagając nie tylko finansowo statutową działalność klubu piłkarskiego.

Darłovię wspierają :

Ar-Tour Darłowo

1. Ryszard Perżyło
2. Andrzej Żaczek
3. Krzysztof Marszał
4. Mieczysław Puchała
5. Tadeusz Jędrzejczyk
6. Waldemar Kowalewski
7. Waldemar Parus
8. Arkadiusz Mroczyński
9. Robert Lauda
10. Kazimierz Kaganiuk
11. Janusz Gostkowski
12. Edward Ziółkowski


Idea Klubu 100

-

Misją „Klubu 100” powstał jest skonsolidowanie osób prywatnych i firm działających w naszym regionie, których uczestnictwo to dobrowolna i świadoma chęć pomocy Stowarzyszeniu „Miejski Klub Sportowy Darłovia Darłowo. Bliska współpraca członków Klubu 100 z klubem MKS Darłovia Darłowo” ma wesprzeć tworzenie bezpieczeństwa finansowego, celem umocnienia pozycji klubu sportowego i jego dalszego rozwoju. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone wyłącznie na statutową działalność klubu – na zakup sprzętu sportowego. Ponieważ członkostwo w Klubie 100 ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie klubu MKS Darłovia Darłowo, podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność
i uczciwość wszystkich członków klubu.


Aby wstąpić do Klubu 100 należy wypełnić deklarację członkowską. Roczna opłata za członkostwo w Klubie 100 wynosi 100,00 zł dla osób prywatnych i należy ją uiścić na rachunek bankowy klubu lub w siedzibie klubu.

Członkowie Klubu 100 zostaną umieszczeni na liście klubowej (zgodnie
z życzeniem), która będzie na bieżąco do wglądu zarówno w klubie jak i na stronie internetowej.

Wstępując do Klubu 100 stajecie się Państwo sponsorami tego klubu .

-

Regulamin Klubu 100

-

§ 1 - Zasady ogólne:

– W Klubie 100 uczestniczyć mogą pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy.

– Uczestnik Klubu 100 deklaruje się wpłacać kwotę 100 zł za dany rok kalendarzowy.

– Wpłaty dokonywane są, jako darowizny na rzecz MKS Darłovia Darłowo
i przeznaczone na realizację celów statutowych. - Warunkiem uzyskania członkostwa „Klubu 100” jest wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej oraz wpłata składki.

– Zaleganie z wpłatami składek przez okres sześciu miesięcy spowoduje utratę członkostwa i wykreślenie z listy członków Klubu 100.

– Członkowie klubu 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień
i informacji na temat działalności „Klubu 100”, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.

– Członkostwo w „Klubie 100” przyznawane jest na dany rok kalendarzowy.

– Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto BBS Darłowo

-

21 8566 0003 0110 7986 5000 0001

MKS Darłovia Darłowo ul. Sportowa 1 ; 76-150 Darłowo

-

wpisując w tytule przelewu: „darowizna na cele statutowe – Klub 100” oraz podając swoje dane i jakiego roku dotyczy dana wpłata.

§ 2 - Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez MKS Darłovia Darłowo

– MKS Darłovia Darłowo, będzie na bieżąco informować z comiesięczną aktualizacją o ilości uczestników Klubu 100 i ich wpłatach na konto MKS Darłovia Darłowo, podając dane dotyczące wszystkich członków Klubu, (za ich zgodą) na stronie internetowej www.darlovia.pl

– Zebrane przez „Klub 100” środki będą do dyspozycji klubu MKS Darłovia Darłowo na działalność statusową klubu, zakup sprzętu sportowego, o czym klub będzie informował w formie półrocznych sprawozdań na swojej oficjalnej stronie www.darlovia.pl

§ 3 - Przywileje i obowiązki Członków Klubu 100 przy MKS Darłovia Darłowo

- Otrzymanie prestiżowej karty członka „Klubu 100” z indywidualnym numerem od
1 do 100 (według daty przystąpienia)

– Bezpłatne wejście na imprezy organizowane przez klub, w tym mecze pierwszej drużyny MKS Darłovia Darłowo, mecze ligowe, pucharowe, towarzyskie i wszelkie turnieje organizowane przez klub MKS Darłovia Darłowo.

– Umieszczenie informacji o członku Klubu 100 na stronie internetowej klubu – zgodnie z życzeniem członka Klubu.

– Możliwość umieszczenia przez firmy baneru reklamowego na oficjalnej stronie klubu www.darlovia.pl

– Otrzymywanie elektronicznych informacji o każdym meczu mistrzowskim oraz
o organizowanych przez klub wydarzeniach. - Każdy Członek Klubu 100, ma również możliwość co roku przekazani dla Klubu 1% podatku na cele statutowe .

§ 4 Wykluczenie i postanowienia końcowe Klubu 100

- W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wykluczenie z członka „Klubu 100” osoby, która działa na szkodę „Klubu 100” lub Klubu MKS Darłovia Darłowo.

- O wykluczeniu z Klubu 100, decyduje Zarząd MKS Darłovia Darłowo na wniosek przynajmniej 3 członków „Klubu 100”.

- Wykluczony traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.

-

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym przedsięwzięciem lub oczekują więcej informacji, prosimy o przesłanie wydrukowanej i podpisanej deklaracji pocztą na adres; 76-150 Darłowo, ul. Sportowa 1 , lub pocztą elektroniczną darloviadarlowo@interia.pl

-

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do współpracy, liczymy na Państwa wsparcie

-

[ DEKLARACJA DO POBRANIA ]

-

[ REGULAMIN ]

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości