Streetball w Darłowie - Umowa podpisana

Streetball w Darłowie - Umowa podpisana

W dniu 22.11.2023 roku, Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „DARŁOVIA” Darłowo (Waldemar Śmigielski, Jerzy Maciąg) podpisał umowę z Panem Grzegorzem Podgórskim właścicielem firmy PW BEGA Grzegorz Podgórski z Opola, dotyczącą dostawy i montażu nawierzchni sportowej polipropylenowej wraz z urządzeniami sportowymi (koszami do gry w koszykówkę) dla realizacji zadania pn. „Streetball w Darłowie - przystosowanie osiedlowego boiska do możliwości uprawiania koszykówki”. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce Nr 274/1 obr. 13 Miasta Darłowo, na istniejącym boisku osiedlowym, przy ulicy Księżnej Anny.

Przystosowanie boiska do nowej roli zostanie zrealizowane do 28.12.2023 r. a jego umowny koszt to 111 807,00 zł brutto. Na realizację inwestycji polegającej na przystosowaniu osiedlowego boiska do możliwości uprawiania koszykówki MKS „DARŁOVIA” Darłowo pozyskało środki z Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i budżetu Państwa), 69,64 % całkowitej wartości inwestycji oraz budżetu Miasta Darłowo (na pozostałą część) w postaci grantu.

W załączeniu wizualizacja przyszłego boiska oraz jego schemat.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel : Rozwój ogólnodostępnej, publicznej, infrastruktury rekreacyjnej, skierowanej do turystów oraz mieszkańców, poprzez dostosowanie starego boiska sportowego do nowej funkcji.

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, działanie pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości