Nowe boisko do koszykówki w Darłowie

Nowe boisko do koszykówki w Darłowie

Nowe boisko do koszykówki w Darłowie. Pewnie już niektórzy mieszkańcy zauważyli, że przy ulicy Księżnej Anny powstało nowe miejsce do uprawiania sportu – tym razem koszykówki streetball. Powstało ono na „bazie” starego boiska, które już dawno utraciło swoją funkcję. Teraz obiekt wygląda jak nowy, jest bezpieczny i funkcjonalny. Transformacja przede wszystkim polegała na ułożeniu nowej modułowej nawierzchni sportowej z polipropylenu oraz zakupie i montażu 3 zestawów do koszykówki. Oczywiście dzięki nowej nawierzchni boisko może funkcjonować jako wielofunkcyjne (wystarczą chęci i wyobraźnia). A wszystko to dzięki naszemu Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Darłovia” Darłowo, który pozyskał środki w ramach operacji pn. „Streetball w Darłowie - przystosowanie osiedlowego boiska do możliwości uprawiania koszykówki ulicznej” z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, oraz z budżetu Miasta Darłowo. Ostatecznie koszt realizacji całego przedsięwzięcia to 111 807,00 zł brutto, a wartość dofinasowania (ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i budżetu Państwa) to 77 862,00 zł (69,64% całkowitej wartości inwestycji). Zapraszamy wszystkich do gry w „stretballa” na księżnej (i oczywiście w piłkę też ale to na ul. Sportowej). Poniżej zdjęcia naszego nowego boiska

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, działanie pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującej: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości