Walne Zebranie Sprawozdawcze.

W dniu 14.02.2020 na świetlicy klubowej przy Sportowej 1 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Miejskiego Klubu Sportowego "DARŁOVIA" Darłowo.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności klubu za lata 2018-2019 przez Prezesa Waldemara Śmigielskiego oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej przewodniczącego Jerzego Łańko.

Udzielono absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków w latach 2018-2019 r.

Na koniec zebrania przyjęto wolne wnioski od obecnych osób i zamknięto obrady.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na obchody 70-lecia klubu.